Advertisements
IRROB.ORG

Home » Ethiopia Related » Opinions & Controversies

Opinions & Controversies

 

4ይ ፓትሪያሪክ ኢትዮጵያ ዝነበሩ “አቡነ” መርቆሪዎስ ኣብ ትግራይ ኣብ ዘለዋ አብያተ ክርስቲያናት ስሞም ከይፅዋዕ ስለምሕታት!

ደቂቀ ከሳቴ ብርሃን (አቃቤ ርትዒት ሃይማኖት)

4ይ ፓትሪያሪክ ኢትዮጵያ ዝነበሩ “አቡነ” መርቆሪዎስ ኣብ እዋን ደርጊ ብዝነበሮም ፖለቲካዊ ወገንተኝነት ምኽንያት ስርዓት ለውጢ ምስመፀ እታ ቤተ ክርስቲያን ራሕሪሖም፣ አመንታ እውን በተኖም ናብ ኣሜሪካ ሃዲሞም ከምዝኸዱ ዝፍለጥ እዩ። ኣብኡ ከይዶም ድማ ዘይሕጋዊ ሲኖዶስ ብምቛም እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ክልተ ክትምቀል ዝገበሩ፣ ኣመንቲ እታ ቤተ ክርስቲያን ንንባዕሎም ክናቖሩ፣ ብዘርኢ ክከፋፈሉ ኣብ ምግባር ዓቢይ ተራ ዝነበሮም እዮም። ሐዚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓቢይ አህመድ ናብ ስልጣን ምምፃእ ስዒቡ ብዕርቂ ሽፋን ሕጊታት ቤተ ክርስቲያን ብዘይፈቕዶ መንገዲ እቶም ዝሃደሙ ፓትሪያሪክ ናብ መንበሮም ክምለሱ፣ በዚ ምኽንያት ድማ ክልተ ፓትሪያሪክ ክህልዉ ተወሲኑ ኣሎ። እዚ ክኸውን ዝመሃዙ አካላት ንመእተዊ ክኾኖም ደልየሞ እምበይ ክልተ ፖትሪያሪክ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ክህልው ከምዘይክእል ጠፊእዎም ኣይኮነን። እዚ ናይቲ ነገር መጀመሪያ እዩ፤ ኣብ ከይዲ አቡነ ማቲያስ ዝውገድሉ መንገዲ ከም ዝተማህዘ ምንም ጥርጥር የብሉን።

ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ክልተ ፓትሪያሪክ ክህልው ምግባር ዘይንቡር ካብ ምዃኑ ንላዕሊ እዞም ልዕል ኢሎም ስሞም ዝተጠቐሰ ፖትሪያሪክ እዚኦም ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ኣብ እዋን ደርጊ ንዝተፈፀመ ግፍዒ ተሓባበሪ ዝነበሩ ብምዃኖም ኣብ ትግራይ ኣብ ዘለዋ አብያተ ክርስቲያናት ስሞም ክፅዋዕ ኣይግባእን። ቤተ ክህነት ክልል ትግራይ እዚ ውሳነ እዚ ከሕልፍ ንፅውዕ። አቡን ማለት ሃይማኖታዊ አቦ ማለት እዩ፤ “አቡነ” መርቆሪዎስ ኣብ ዘበኖም አቦ ዘብል ነገር ነይርዎምዶ? ብፍላይ ንተጋሩ አቦዶ ነይሮም? እንተይልና እንረኽቦ መልሲ አሉታዊ እዩ። ዝተወሰኑ ኣብነታት ንርአ፦

1. ልዕሊ 2000 ተጋሩ ኣብ ዕዳጋ ሓውዜን ብነፈርቲ ደርጊ ብግፍዓዊ እንትጭፍጨፉ ኣየውገዙን። እቶም ግዳያት ኣብዝሓ ተኽተልቲ ክርስትና እንተነበሩ እውን ፍትሃት ክግበረሎም ኣይገበሩን። ፀሎት እውን ኣይተገበሩሎምን። እዞም ግዳያት ተጋሩ ካብ ምዃኖም ወፃኢ ካሊእ ሃጢአት ኣይነበሮምን። ንፁሀት ዜጋታት እዮም ነይሮም። ኣብ ዘበነ “አቡነ” መርቆሪዎስ ኣብ ሓውዜን ጥራሕ ኣይኮነን ተጋሩ ተቐቲሎም፣ ዳርጋ ኣብ ኩለን ከተማታትን ገጠራት ትግራይን እውን እዩ። ሓደ መንፈሳዊ ኣቦ ተኸተልቲ እቲ ዝመርሖ ሃይማኖት ዝኾኑ መንፈሳዊ ደቁ ብግፍዒ እንትቕተሉ እንድሕር ከኹንኖ ድፍረት ዘይብሉ ኾይኑ ሃይማኖታዊ ኣቦ ከይኑ ክቕፅል ዝገብሮ ናይ ሞራል ይኹን ናይ ሕጊ መሰረት የብሉን።

2. ናብ ትግራይን ኤርትራን ዝዘምት ዝነበረ ሰራዊት ደርጊ ብራኬ እናሃቡ ዝልእኹ ዝነበሩ ሰብ እዮም። ሓደ ሃይማኖታዊ ኣቦ “ሰላም አውርዱ” ኢሉ ይምዕድ፣ ይመክር እምበይ “ኺዱ ተዋግኡ፣ ሰብ ቅተሉ” ኢሉ መሪቑ ኣይሰድድን እዩ። እዞም ፈላሲ እዚኦም ግን ኣብ ዘመኖም ናይ ደርጊ ካድረ ኮይኖም ዝሰርሑ ካብ ምንባሮም ንላዕሊ ኣብ ትግራይን ኤርትራን ንዝበፅሐ ሰብኣዊን ናዊታውን ዕንወት ቀጥተኛ ተሓታቲ እውን እዮም። ካሊእ ይትረፍ ኣብ ኩሉ ከተማታት ኢትዮጵያ ደርጊ ሰብ እንትርሽን፣ ዜጋታት ረይሰኦም ፈቖዶ ጎደናታት ወዲቑ እናረኣዩ ሬሳ ተሳጊሮም ቅዳሰ ዘካይዱ ዝነበሩ ምንም ዓይነት ሞራል ዘይነበሮም ተራ ሰብ እዮም።

3. ናይ ስርዓት ለውጢ ምስመፀ፣ ማለት እውን ደርጊ ምስተሰዓረ “ፓትሪያሪኽነት ይኣኽለኒ” ኢሎም፣ “ኣብ ገዳም ብፀሎት ተወሲየ ክነብር እየ” ኢሎም ብልፀሐፍዎ ደብዳበ ብናይ ባዕሎም ድልየት ከምዝወረዱ ይፍለጥ እዩ። እርግፅ እዩ፣ ናብ ኣሜሪካ ሃዲዶም ምስከዱ “ፖለቲካዊ ተፅዕኖ ስለዝበፅሐኒ እዩ” ዝብል ምኽኒት ሂቦም እዮም። እዚ ግን ብዙሕ ዘእምን ነገር ኣይኮነይ። ሓደ ኃይማኖታዊ ኣቦ ይትረፍዶ ተራ ፖለቲካዊ ተፅዕኖ ዋላ ኣብ ቅድሚ ሞት ጠጠው እንተዝብል እውን ንሓቂ፣ ንእምነቱ እዩ ጠጠው ክብል ዘለዎ። ፖለቲካዊ ተፅዕኖዶ መፈራርሒዶ እንታይዶ ኢሉ ከም ሓደ ተራ ሰብ ክሃድም የብሉን። ኣቡነ ጴጥሮስ ኣብነት ፅንዓት እንገብሮም በዚ ምኽንያት እዩ። ደቂቀ እስጢፋኖስ እናተገረፉ፣ እናተቐተሉ፣ ኢዶም አፍንጨኦም ከይተረፈ እናተቖረፀ ንእምነቶም ጠጠው ኢሎም ሰማዕትነት ከፊሎም እዮም። እዚ ሃገር እዚ ከምዚኦም ዝብሉ ሰብ ፅኑዕ እምነት ዝኾኑ አቦታት፣ መራሕቲ ሃይማኖት ዝነበርዎ እዩ። ክርስቶስ ባዕሉ ዝተሰቕለ ምህዳም ኣብይዎ ኣይኮነይ። መህደሚ እውን ስኢኑ ኣይኮነይ። ነቶም ክሰቕልዎ ዝመፁ ሞቱ እውን ክስርዖም ዓላማ ስለዝነበሮ እዩ። ካብዚ ኣንፃር አቡነ መርቆሪዎስ ፖለቲካዊ ፅዕንቶ በፂሑኒ ኢሎም ምህዳሞም ፅኑዕ ተኸታሊ ክርስቶስ ዘይምዃኖም እዩ ዘመላኽት።

4. ናይ ቀደም ዝነበሩ ሃይማኖታዊ አቦታትና ምስ መንግስቲ ጎይቒ እንተሃልይዎም ካብ ቤተ መንግስቲ ርሕቕ ናብ ዝብለ ገዳም ከይዶም እዮም ኣብኡ ብፀሎት ተወሲኖም ዝነብሩ ዝነበሩ። “አቡነ” መርቆሪዎስ ግና ናብ ኣሜሪካ እዮም ሃዲሞም፣ ኣሜሪካ ዋልድማ ኣይኮነት ኣክሱም ፅዮን ኣይኮነት ደብረ ቢዘን ኣይኮነት!

5. ናብ ኣሜሪካ ምህዳሞም ሓደ ጥፍኣት ኮይኑ ካሊእ ጥፍኣት ዘይሕጋዊ ሲኖዶስ ብምቛም እታ ቤተ ክርስቲያንን ኣመንታን ኣብ ክልተ ክምቀሉ ብምግባር፣ ፅልእን ዘርኣዊነትን ብምስፍሕፋሕ ዓብይ ተራ ዝነበሮም ሰብ እዮም። ንከምዚ ዝበሉ ፈሪሃ እግዚአብሄር ዘይብሎም ሰብ ከም ሓደ ሃይማኖታዊ መራሒ ወይም ኣቦ ወሲድካ ክብሪ ምሃብ ንፅባሕ ዝኸውን ኣወንታዊ ትምህርቲ ዘይርከቦ፣ ሕመቕን ሕስድናን ዘበረታትዕ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር እዩ።

ብምዃኑ እውን በቲ ሓዱሽ ተቀዳማይ ሚኒስትር ተፅዕኖ ምኽንያት ተካይዱ ዝበሃል ዘሎ ዕርቂ ሓቂ መሰረት ዘይገበረ እቲ ፀገም ካብ መሰረቱ ዘይፈትሐ ብምዃኑ፤ ካሊእ ድማ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ክልተ ፖትሪያሪክ ክህልው ምግባር ዘይንቡርን ዘይህጋዊን ብምዃኑ፣ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያናት ከውግዘኦ ኣለወን። ኣብ ዝግበር ፀሎት እውን ስም እዞም ዝበሃሉ ዘለዉ ፈላሲ ከይፅዋዕ ክገብራ አለወን። ካብኡ ብተወሳኺ እውን እቶም ሕጋዊ ፖትሪያሪክ አቡነ ማቲያስ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ውዲት ክህልው ስለዝኽእል ብህይወቶም እናሃለዉ ናብ ትግራይ ክመፁ ክግበር ይግባእ። እቲ ዕርቂ ክኸውን ዝነበሮ እቶም ፓትሪያሪክ ነበር ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ብፀሎት ተወሲኖም ብሰላም ክነብሩ ምግባር እዩ ነይሩ። እዚ ክኸውን ኣይተደለይይ፣ ምኽንያቱ እቲ ብድሕሪት ዘሎ ደፋኣይ ምኽንያት ፖለቲካን ዘርኣዊ ተግሶን ስለዝኾነ እዩ።  (Disclaimer: This opinion does not reflect the opinion of http://www.irrob.org. It’s simply the opinion and concerns of the writers!)

Advertisements

%d bloggers like this: