IRROB.ORG

Home » አስተያየቶች » የይቅርታ መንፈስ

የይቅርታ መንፈስ

የአባ ተስፋማርያም ባራኪ አስተያየቶች

ክርስቶስ በአማን ከሙታን ተነሳ፣
እንደ ኃያሉ የአራዊት-ንጉሡ አንበሳ፣
በጠላታችን በሰይጣን ላይ እያገሳ፣
ተሰቀለ ሞተ ተቀበረም ለኃጢአት ድምሰሳ፤
ሁሉን ፈወሰ ሳይቀር አንድም አንካሳ፣
ወደ አባቱ ጸለየ ሁሉን እንዲረሳ፣ 
ይቅር እንዲልም የጠላቶቹን አበሳ፣
ሳያነሳባቸው የክፋታቸውን ወቀሳ፣
ለግፋቸውም ሳይጠይቅ አንዳችን ካሳ፣
መንግሥተ ሰማይን እንዲገቡ በደላቸውን ሳያወሳ፣
ተረስተው እንዳይቀሩ ከመሬት እንደገባ ሬሳ፣
አደራ እንዳይቀሩ አለ በየቀኑ ከሰማያዊው ምሳ።

%d bloggers like this: