Advertisements
IRROB.ORG

Home » አስታየቶች » መኖር በተስፋ

መኖር በተስፋ

የአባ ተስፋማርያም ባራኪ አስታየቶች

ሰው ይኖራል በተስፋ፣
በየቀኑ በሥራ እየለፋ፣
ፍሬ እስከሚያገኝ በይፋ፤
በፈጣሪው እምነቱን እያስፋፋ፣
የሰውን መብት ሳይጋፋ፣
ሳይነሳም ማንንም ሰው ወረፋ፣
ሁሌ ከእጁ አይጠፋም አካፋ፣
ጥዋት ከማታ ለሥራ ስለሚለፋ፣
በፍጹም ከርሱ ተስፋ ስለማይጠፋ፤
የተቀደደም አይቀርም ሳይሰፋ፣
ተስፋ አይቈርጥምና እስከሚሆን አንጋፋ።

Advertisements

Ebates Coupons and Cash Back

Bits2u

%d bloggers like this: